•  

Informacje o Bractwie

 

Bractwo powstało we wrześniu 1999 roku. Obecnie liczy 20 osób. Jesteśmy uczniami, studentami, część z nas pracuje lub ma własną firmę. Nasza siedziba znajduje się w XIV w. nidzickim zamku. Można nas tam spotkać, podczas treningów w każdą niedzielę, w godzinach od 11:00 do 14:00.

W czerwcu 2002 roku bractwo nasze z nieformalnej organizacji przekształciło się w Stowarzyszenie. Od tego momentu pełna nazwa bractwa to: Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne "Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej".

fot. Arnold Ochman

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej o średniowiecznej Europie.
  • Kultywowanie tradycji rycerskich.
  • Rozwijanie zainteresowań członków Stowarzyszenia w dziedzinie historii i kultury średniowiecza.
  • Aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej oraz akcjach o profilu charytatywnym.
  • Nauka rzemiosł dawnych.
  • Promocja historycznego i kulturalnego wizerunku miasta Nidzicy.

Działalność naszej grupy jak i nazwa nawiązuje do historii Zakonu Krzyżackiego w późnych wiekach średnich, ponieważ wiąże się ona nierozerwalnie z dziejami Ziemi Nidzickiej w tym okresie.

Jesteśmy organizacją autonomiczną, nie należymy do żadnego zgromadzenia rycerskiego nie podlegamy także innym zwierzchnim organizacjom. Współpraca z innymi grupami czy bractwami rycerskimi polega na wzajemnym partnerstwie.

Swoje cele realizujemy biorąc udział w licznych turniejach rycerskich na terenie Polski i Europy. Organizujemy również pokazy walk rycerskich, warsztaty tańców dawnych a także zawody łucznicze. Od 1999 roku braliśmy udział w kilkudziesięciu turniejach, głównie w miastach północno - wschodniej i środkowej Polski (Olsztyn, Brodnica, Sztum, Kętrzyn, Toruń, Ostróda, Działdowo, Barciany, Łęczyca, Gniew, Uniejów, Byczyna, Liw). W swojej prawie 10-letniej historii, z naszym programem rycerskim, zawitaliśmy także do takich państw jak Niemcy (Frankfurt nad Menem, Luneburg, Torgelow), Czechy (Brno), Litwa (Troki), Bułgaria (Płovdiv).

Również w Nidzicy od 2000 roku organizujemy międzynarodowy turniej rycerski. Oprócz całej rzeszy bractw z Polski bierze w nim udział także zaprzyjaźnione z nami bractwo z Kaliningradu. Ostatni turniej odbył się w lipcu 2009 roku, był to już X Turniej Rycerski o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrych von Kniprode na Zamku w Nidzicy.
Nieprzerwanie od 2000 roku uczestniczymy w inscenizacji "Bitwa pod Grunwaldem". Stajemy na polach Grunwaldu po stronie Zakonu Krzyżackiego i walczymy w Chorągwi Konrada Wallenroda, a od 2005 roku w Chorągwi Pomezańskiej.