Bractwo powstało we wrześniu 1999 roku. Obecnie liczy blisko 40 osób. Nasza grupa zrzesza ludzi różnych zawodów, w różnym wieku skupionych wokół wspólnej pasji. Nasza siedziba znajduje się w murach XIV w. nidzickiego zamku. W czerwcu 2002 roku Bractwo z nieformalnej organizacji przekształciło się w Stowarzyszenie. Nasza działalność jak i nazwa nawiązuje do historii Zakonu Krzyżackiego w późnych wiekach średnich, ponieważ wiąże się ona nierozerwalnie z dziejami Ziemi Nidzickiej w tym okresie.

Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej

rok 2000 - początki działalności Bractwa

 

Na przestrzeni ponad 20 letniej działalności Bractwa, zarówno nasza organizacja jak i jej poszczególni członkowie, zaangażowani byli w wiele przedsięwzięć związanych z propagowaniem historii i kultury średniowiecza. Początkowo jako grupa nieformalna, a następnie jako jedno z pierwszych tego typu stowarzyszeń w Polsce. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ciekawego związanego z epoką średniowiecza. Czasem jako organizatorzy, a czasem jako uczestnicy tych wydarzeń, cały czas poszukujemy również nowych wyzwań. 

 

Cele Stowarzyszenia:

  • propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej o średniowiecznej Europie,
  • kultywowanie tradycji rycerskich,
  • rozwijanie zainteresowań członków Stowarzyszenia w dziedzinie historii i kultury średniowiecza,
  • aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej oraz akcjach o profilu charytatywnym,
  • edukacja historyczna dzieci i młodzieży,
  • nauka rzemiosł dawnych,
  • promocja historycznego i kulturalnego wizerunku miasta Nidzicy.

IMG 8400

rok 2019 - Bractwo obecnie, w niepełnym składzie

 

Działalność naszej grupy jak i nazwa nawiązuje do historii Zakonu Krzyżackiego w późnych wiekach średnich, ponieważ wiąże się ona nierozerwalnie z dziejami Ziemi Nidzickiej w tym okresie. Jesteśmy autonomiczną organizacją, nie należymy do żadnego zgromadzenia rycerskiego nie podlegamy także innym zwierzchnim organizacjom. Współpraca z innymi grupami czy bractwami rycerskimi polega na wzajemnym partnerstwie.

 

Swoje cele realizujemy biorąc udział w licznych turniejach rycerskich na terenie Polski i Europy. Organizujemy również pokazy walk rycerskich, warsztaty tańców dawnych a także zawody łucznicze. Od 1999 roku braliśmy udział w kilkudziesięciu turniejach, głównie w miastach północno - wschodniej i środkowej Polski (Olsztyn, Brodnica, Sztum, Kętrzyn, Toruń, Ostróda, Działdowo, Barciany, Łęczyca, Gniew, Uniejów, Byczyna, Liw). W swojej prawie 10-letniej historii, z naszym programem rycerskim, zawitaliśmy także do takich państw jak Niemcy (Frankfurt nad Menem, Luneburg, Torgelow), Czechy (Brno), Litwa (Troki), Bułgaria (Płovdiv).

 

Jesteśmy organizatorem “Letniego Turnieju Rycerskiego w Nidzicy” oraz “ Zimowej Rejzy na Zamek w Nidzicy i Pola Grunwaldu”. Imprezy te obchodziły niedawno swoje jubileuszowe edycje - kolejno 20 i 10. Nieprzerwanie od 2000 roku bierzemy udział w inscenizacji “Bitwy pod Grunwaldem”. Uczestniczymy w “Inscenizacji Oblężenia Malborka” - zarówno od strony rekonstrukcyjnej jak i pracy w sztabie organizacyjnym. Oprócz tego jesteśmy zaangażowani we współorganizację, pomoc czy asystowanie przy wielu imprezach tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i nie tylko. Wykonaliśmy już niezliczoną ilość pokazów w kraju i za granicą. Stale współpracujemy z różnymi podmiotami przy realizacji sesji zdjęciowych i nagrań filmowych. 

 

Nasi członkowie pisało historię bractwa, rekonstrukcji średniowiecznej i walk rycerskich w formule sportowej zarówno na naszym lokalnym podwórku jak i w skali kraju czy występów międzynarodowych. Cały czas piszemy tę historię, bo nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa!