Chorągwią naszą jest chorągiew Komturii i miasta Regnety (Dziś Nieman w okręgu Kaliningradzkim), opisana została w "Rocznikach" Długosza pod nr 45/35. Czytamy w nich "...czterdziesta piąta chorągiew Komturii i miasta Regnety mająca w herbie trzy czerwone hełmy na białym polu. Dowodził nią Komtur Ragnety Fryderyk Czorln ..."

Informacja ta nie jest ścisła. Według ustaleń historyków, Fraderyk von Zollern piastował od kwietnia 1410 do listopada 1412 roku godność Komtura Balgi. Kto faktycznie był Komturem Ragnety w czasie bitwy grunwaldzkiej, nie wiadomo.

grafika przedstawiająca wyobrażenie chorążego

 

 Do marca 1410 roku funkcję tę sprawował Eberhard von Vallenfels. Następnie wymieniany jest w źródłach Helferich von Drache, który stanowisko objął dopiero pod koniec 1410 r

Komturia w Ragnecie najprawdopodobniej wystawiła w 1410 roku dwie chorągwie. Ich znaki miały takie same rozmiary - 150 cm na 135 cm, lecz wizerunek mogły się nieznacznie różnić. Sam Długosz określa znak raz jako trzy mitry, potem. trzy hełmy.

IMG 8584

nasz niezastąpiony chorąży 

Czemu nasze Stowarzyszenie przysposobiło sobie akurat chorągiew Miasta Ragneta? Bardzo stara legenda (ale nie tak stara, aby sięgać do średniowiecza) mówi o tym, że wybór padł ze względu na to, że na chorągwi znajdowały się konkretnie trzy elementy. Te trzy mitry miały w pewien sposób symbolizować trzech założycieli naszego Bractwa - tak mówi legenda.